Menu

Agressie en geweld op de werkvloer

Binnen jouw organisatie kunnen medewerkers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen, zoals agressie en geweld. Dit kan zowel afkomstig zijn van interne bronnen zoals collega's en leidinggevenden, als van externe partijen zoals klanten of patiënten. Agressie op het werk kan een bedreigende werkomgeving creëren, waarbij medewerkers zich onveilig en onzeker voelen. Dit kan leiden tot stress, angst en zelfs lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen bij de getroffen medewerkers. Bovendien kan het ook de productiviteit en de algehele werksfeer negatief beïnvloeden. Het is dus van belang voor organisaties om deze kwestie serieus te nemen en gepaste maatregelen te treffen om agressie op de werkvloer effectief te voorkomen en aan te pakken. Er zijn verschillende vormen van agressie op de werkvloer, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke, verbale en psychische agressie.

Fysieke en verbale agressie

Fysieke en verbale agressie zijn twee veelvoorkomende vormen van agressief gedrag op de werkvloer. Bij fysieke agressie of geweld kan het gaan om directe fysieke handelingen die bedreigend of gewelddadig zijn. Dit kan variëren van schoppen, slaan en spugen tot het vernielen van eigendommen. Verbale agressie is een andere vorm van agressie waarbij geen fysiek contact plaatsvindt, maar waarbij verbaal geweld wordt gebruikt. Dit kan zich uiten in geschreeuw, scheldpartijen, beledigingen en bedreigingen. Verbale agressie kan net zo schadelijk zijn als fysieke agressie en kan leiden tot angst, stress en psychische problemen bij de betrokken medewerkers.

Vertel me meer

Eckcellent biedt ondersteuning bij agressie op het werk

Psychische agressie

In tegenstelling tot fysieke agressie of verbale uitbarstingen, is psychische agressie vaak minder goed zichtbaar. Op ‘subtiele’ manieren worden mensen gechanteerd, vernederd of uitgesloten. Deze vorm van agressie heeft de potentie om diepe emotionele littekens achter te laten en kan een langdurige impact hebben op het functioneren en het zelfvertrouwen van medewerkers. Psychische agressie komt bij alle leeftijdsgroepen voor en heeft vaak levenslang impact op het functioneren en het vertrouwen in het eigen kunnen van mensen.

Contact opnemen met Eckcellent vertrouwenspersonen

Omgaan met agressief gedrag op het werk

Agressief gedrag op het werk kan een uitdagende situatie zijn, maar het is belangrijk om effectieve manieren te vinden om ermee om te gaan en het aan te pakken in lijn met de normen van integriteit op de werkvloer. Ten eerste is het van belang om een cultuur van respect, open communicatie en ondersteuning te bevorderen binnen jouw organisatie. Dit omvat het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om agressief gedrag te melden zonder angst voor repercussies. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan een waardevolle stap zijn om medewerkers een veilige plek te bieden om hun zorgen te uiten en ondersteuning te ontvangen. 

Daarnaast is het belangrijk om trainingen aan te bieden over conflictbeheersing, communicatievaardigheden en het herkennen en omgaan met agressief gedrag. Door medewerkers de juiste tools en technieken te bieden, kunnen ze effectiever reageren op agressieve situaties en conflicten voorkomen of de-escaleren voordat ze uit de hand lopen. Tot slot is het belangrijk om een duidelijk beleid te hebben dat agressief gedrag verbiedt en passende maatregelen vaststelt voor overtreders. Dit beleid moet transparant zijn en consequent worden toegepast, zodat alle medewerkers zich bewust zijn van de gevolgen van agressief gedrag en de organisatie een veilige en respectvolle werkomgeving kan handhaven voor iedereen.

Meer over externe vertrouwenspersoon

Wat Eckcellent kan doen bij agressie op het werk

Onze rol als externe vertrouwenspersoon is tweeledig. Ten eerste bieden we een vertrouwelijke en veilige omgeving waar medewerkers vrijuit kunnen praten over hun ervaringen met agressie op het werk. We luisteren actief naar hun verhaal, bieden emotionele ondersteuning en geven advies over mogelijke stappen die ze kunnen nemen om met de situatie om te gaan.

Daarnaast fungeren we als een brug tussen de getroffen medewerkers en de organisatie. We kunnen helpen bij het faciliteren van gesprekken tussen de betrokken partijen, zoals het slachtoffer, de dader en het management, om tot een constructieve oplossing te komen. We adviseren ook de organisatie over preventieve maatregelen en beleidsaanpassingen om agressie op de werkvloer in de toekomst te voorkomen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vrijblijvend contact opnemen

Externe vertrouwenspersoon Eckcellent bij agressie op de werkvloer
Contact Eckcellent

Direct in contact komen? Wij helpen je graag

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het