Menu

Wanneer is er sprake van discriminatie op de werkvloer?

Discriminatie op de werkvloer kan zich op verschillende momenten voordoen, variërend van de dagelijkse uitvoering van taken tot cruciale beslissingsmomenten zoals sollicitatiegesprekken, beloningsstructuren en promotieprocessen. Er is sprake van discriminatie wanneer er ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, politieke gezindheid, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur. Belangrijk om te benadrukken is dat niet alle vormen van onderscheid per definitie discriminatie inhouden. Het cruciale aspect bij discriminatie is dat er een verschil wordt gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe zouden moeten doen in de context van arbeid en professionele interacties. 

Verschillende soorten arbeidsdiscriminatie

Binnen arbeidsrelaties kunnen verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer voorkomen. Deze discriminerende praktijken kunnen zich uiten op diverse gronden, waarbij individuen worden benadeeld vanwege hun specifieke kenmerken. Enkele veelvoorkomende vormen van arbeidsdiscriminatie zijn:

 • Afkomst
 • Geslacht
 • Seksuele geaardheid
 • Leeftijd
 • Handicap of chronische aandoening
 • Politieke gezindheid
 • Arbeidsrelatie
 • Arbeidscontract
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Godsdienst
 • Levensbeschouwing

De gevolgen van dergelijke discriminatie op de werkvloer kan variëren per werknemer, maar kunnen onder meer leiden tot verminderd welzijn, verminderde motivatie, lagere productiviteit, een gebrek aan carrièrekansen en een negatieve invloed op het algemene werkklimaat.

Contact opnemen

Externe vertrouwenspersoon bij discriminatie Gesprek over discriminatie op het werk

Wat kun je doen tegen discriminatie op het werk?

Het tegengaan van discriminatie op de werkvloer vereist een aanpak van organisaties, die verschillende maatregelen kunnen treffen om een inclusieve en respectvolle werkomgeving te bevorderen. Een eerste stap hierin is het benadrukken van integriteit op de werkvloer. Door een bedrijfscultuur te cultiveren waar integriteit hoog in het vaandel staat, kunnen organisaties een omgeving creëren waar gelijkheid en respect voor diversiteit worden gewaardeerd.

Daarnaast kan er een interne of externe vertrouwenspersoon worden aangesteld. Deze persoon fungeert als een vertrouwelijke bron waar werknemers terechtkunnen met hun zorgen en klachten over discriminatie op de werkvloer. Daarnaast is voorlichting aan werknemers van belang. Educatieve programma's en trainingen over het herkennen en voorkomen van discriminatie kunnen het bewustzijn en de gevoeligheid voor dit onderwerp vergroten. Door middel van workshops, seminars en informatiemateriaal kunnen werknemers worden uitgerust met de nodige kennis en vaardigheden om discriminatie op de werkvloer effectief aan te pakken. Een actief diversiteitsbeleid is eveneens van belang. Dit beleid, gericht op het bevorderen van gelijke kansen en inclusie voor alle werknemers, ongeacht hun achtergrond, kan een krachtig signaal afgeven dat discriminatie niet wordt getolereerd binnen de organisatie.

Vertel me meer

Waarom kiezen voor Eckcellent?

Voorkom escalatie
Voorkom escalatie

Veel conflicten kunnen professioneel worden opgelost, voordat deze tot een kritisch niveau escaleren.

Voorkom verzuim & verloop
Voorkom verzuim & verloop

De voornaamste reden voor verloop van medewerkers is te wijten aan een ongezond werkklimaat.

Kostenbesparend
Kostenbesparend

Met een vertrouwenspersoon bescherm je alle werknemers voor een vast tarief per jaar.

Beschikbaarheid gegarandeerd
Beschikbaarheid gegarandeerd

Wij staan altijd voor je medewerkers klaar en kunnen altijd binnen één dag aan contact voldoen.

Lopend door gebouw Conversatie met klant

Wat een externe vertrouwenspersoon kan doen

Als externe vertrouwenspersoon kan Eckcellent een waardevolle partner zijn voor jouw organisatie. Onze rol als externe vertrouwenspersoon omvat verschillende belangrijke aspecten die bijdragen aan het bevorderen van een cultuur van vertrouwen en inclusie binnen organisaties.

Ten eerste bieden wij een onafhankelijke en vertrouwelijke bron waar werknemers terechtkunnen met hun zorgen en klachten over discriminatie op de werkvloer. Daarnaast kunnen wij als externe vertrouwenspersoon organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve beleidsmaatregelen en procedures om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken. Door onze ervaring op het gebied van integriteit en arbeidsrecht kunnen wij jouw organisatie voorzien van advies en begeleiding om discriminatiekwesties op een professionele en rechtvaardige manier aan te pakken. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Vrijblijvend contact opnemen

Externe vertrouwenspersoon voor discriminatie op de werkvloer
Contact Eckcellent

Direct in contact komen? Wij helpen je graag

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het