Menu

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer verwijst naar alle vormen van ongewenst seksueel gedrag dat zich voordoet in een professionele omgeving. Dit kan variëren van subtiele vormen van seksuele intimidatie, zoals ongepaste opmerkingen en suggestieve blikken, tot meer ernstige gedragingen zoals ongewenste fysieke aanrakingen, seksuele voorstellen of zelfs aanranding. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan door iedereen binnen de organisatie worden vertoond, ongeacht functie of hiërarchische positie, en kan zich richten op zowel mannen als vrouwen. Werknemers kunnen zich hierdoor onveilig voelen, wat kan leiden tot verminderde productiviteit, verhoogde stress en een hogere mate van ziekteverzuim. Bovendien kan het de reputatie van de organisatie ernstig schaden.

Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie op de werkvloer worden vaak door elkaar gehaald, maar er zijn wat verschillen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag omvat verschillende ongewenste gedragingen die een seksuele connotatie hebben, zoals ongepaste opmerkingen, seksueel getinte grappen of ongewenste fysieke aanrakingen. Seksuele intimidatie op de werkvloer is een specifieke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en richt zich meer op herhaaldelijk en doelbewust gedrag dat bedoeld is om de ander te intimideren of te vernederen vanwege hun geslacht of seksuele voorkeur.
Het is een misverstand te veronderstellen dat bij seksuele intimidatie op de werkvloer altijd sprake zou moeten zijn van intimiteiten of fysiek contact. Ook subtielere vormen van intimidatie, zoals het sturen van ongepaste e-mails, het tonen van expliciete beelden of aanhoudende seksuele toespelingen, vallen onder seksuele intimidatie en zijn even schadelijk.

Vertel me meer

Eckcellent als vertrouwenspersoon bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
Contact opnemen met Eckcellent externe vertrouwenspersoon
Team Eckcellent vertrouwenspersonen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk tegengaan

Het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk vereist een proactieve en systematische aanpak van de organisatie. Het begint met het ontwikkelen van een duidelijke en gedetailleerde gedragscode die expliciet stelt welk gedrag onacceptabel is en welke consequenties hieraan verbonden zijn. Het instellen van een interne of externe vertrouwenspersoon is eveneens cruciaal. Een vertrouwenspersoon biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers incidenten kunnen melden zonder angst voor repercussies. 

Regelmatige evaluaties en aanpassingen van het beleid integriteit op de werkvloer en de procedures rond seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze effectief blijven. Het monitoren van de werkcultuur en het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers kunnen helpen bij het identificeren van knelpunten en verbeteringsmogelijkheden.

Meer informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk tegengaan

Wat Eckcellent voor jouw organisatie kan betekenen

Bij Eckcellent begrijpen we hoe cruciaal het is om een veilige werkomgeving te waarborgen, vrij van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Als externe vertrouwenspersoon bieden wij organisaties de expertise en ondersteuning die nodig zijn om dit doel te bereiken. Onze rol begint met het creëren van een veilige ruimte waar medewerkers open kunnen praten over hun ervaringen. We zorgen ervoor dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zich gehoord en gesteund voelen. Door aandacht te schenken aan hun verhalen, helpen we de eerste stap te zetten op weg naar herstel en verandering. Dit proces van open communicatie en erkenning is essentieel om het schadelijke gedrag te stoppen en te voorkomen dat het zich herhaalt.

Eckcellent biedt ook ondersteuning bij andere ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, zoals pesten op de werkvloer en discriminatie op de werkvloer. Onze brede expertise stelt ons in staat om een holistische benadering te hanteren bij het bevorderen van een veilige en respectvolle werkomgeving. Met onze diepgaande kennis en ervaring helpen we organisaties niet alleen bij het reageren op incidenten, maar ook bij het proactief creëren van een werkcultuur waarin respect en integriteit centraal staan.

Vrijblijvend contact opnemen

Contact Eckcellent

Direct in contact komen? Wij helpen je graag

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het