Menu

Wat is ongewenst gedag op het werk?

Ongewenst gedrag op het werk verwijst naar elke vorm van gedrag dat door een medewerker als storend, bedreigend of vernederend wordt ervaren en dat de werkomgeving negatief beïnvloedt. Dit gedrag kan variëren van subtiele opmerkingen en gebaren tot openlijke vormen van intimidatie of pesterijen. Het kan het individuele welzijn van medewerkers beschadigen, maar het heeft ook verstrekkende gevolgen voor de gehele organisatie. Wanneer ongewenst gedrag op het werk plaatsvindt, kan dit leiden tot een afname van de productiviteit, een verhoogd ziekteverzuim en een hogere mate van personeelsverloop. Werknemers voelen zich mogelijk onveilig en ongemakkelijk, wat hun motivatie en betrokkenheid aanzienlijk kan verminderen. Bovendien kan een organisatie reputatieschade oplopen, wat het vertrouwen van klanten, partners en potentiële medewerkers aantast. Het is van belang dat organisaties zich bewust zijn van de impact van ongewenst gedrag op het werk en proactieve stappen ondernemen om een veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving te waarborgen.

Meer informatie

Externe vertrouwenspersoon Eckcellent voor ongewenste omgangsvormen
Ondersteuning bij ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Verschillende vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen voorkomen in verschillende vormen, die allemaal een ernstige bedreiging vormen voor de welzijn en productiviteit van werknemers. Enkele van de meest voorkomende vormen zijn:

  • Intimidatie op de werkvloer: Dit omvat het gebruik van bedreigingen, dwang of angst om macht over anderen uit te oefenen. Dit kan variëren van verbale intimidatie, zoals beledigingen en dreigementen, tot non-verbale intimidatie, zoals intimiderende gebaren of fysiek geweld.
  • Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer vindt plaats wanneer een persoon wordt benadeeld op basis van eigenschappen zoals geslacht, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, religie of handicap. Dit kan zich uiten in het nemen van ongunstige beslissingen met betrekking tot werving, promotie, salaris en arbeidsvoorwaarden.
  • Pesten op de werkvloer: Pesten op de werkvloer omvat herhaaldelijke negatieve acties gericht op een individu, met als doel schade te veroorzaken of hen te vernederen. Dit kan variëren van roddelen en uitsluiting tot openlijke vernedering en sabotage van werkprestaties.
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: Dit omvat ongewenste seksuele opmerkingen, avances, aanrakingen of voorstellen op de werkvloer. Het kan leiden tot een vijandige werkomgeving en ernstige psychologische en emotionele schade voor de slachtoffers.
  • Agressie op het werk: Agressie op de werkvloer omvat elke vorm van gewelddadig gedrag, zowel verbaal als fysiek, dat gericht is op het intimideren, bedreigen of schaden van anderen. Dit kan variëren van schreeuwen en schelden tot daadwerkelijk geweld en aanvallen.

Eckcellent als externe vertrouwenspersoon

In situaties waarin organisaties geconfronteerd worden met integriteitskwesties of ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, kan Eckcellent optreden als een betrouwbare externe vertrouwenspersoon. Als externe vertrouwenspersoon bieden wij een veilige en vertrouwelijke omgeving voor werknemers om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te melden. We begrijpen de gevoeligheid van deze kwesties en streven ernaar om een ondersteunende en empathische luisteraar te zijn voor alle betrokkenen. Onze ervaren professionals zijn goed uitgerust om dergelijke situaties op een professionele en objectieve manier aan te pakken. We voeren grondige onderzoeken uit naar gemelde incidenten, waarbij we alle relevante partijen horen en de nodige stappen nemen om de situatie op te lossen en herhaling te voorkomen.

Vrijblijvend contact opnemen

Ongewenste omgangsvormen op het werk oplossen
Contact Eckcellent

Direct in contact komen? Wij helpen je graag

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het