Menu
In dit artikel
Hoe word je vertrouwenspersoon? Wie kan er vertrouwenspersoon worden? Wat doe je als vertrouwenspersoon? Wanneer ben je een goede vertrouwenspersoon? Kiezen voor een externe vertrouwenspersoon

Hoe word je vertrouwenspersoon?

Om vertrouwenspersoon te worden, is een opleiding tot vertrouwenspersoon vereist. Deze opleiding duurt doorgaans drie tot vijf dagen. Tijdens deze opleiding leer je niet alleen de theoretische aspecten van het vak, maar ook praktische vaardigheden die nodig zijn om effectief op te treden als vertrouwenspersoon in diverse werkomgevingen.

De opleiding tot vertrouwenspersoon richt zich op verschillende aspecten. Een van de kernpunten is het herkennen van ongewenste omgangsvormen, variërend van pesten en intimidatie tot discriminatie en seksuele intimidatie. Door deze te kunnen identificeren, ben je in staat om adequaat te reageren en ondersteuning te bieden aan medewerkers die hiermee te maken hebben. Daarnaast worden tijdens de opleiding de taken van een vertrouwenspersoon uitvoerig behandeld. Juridische aspecten en trajecten vormen eveneens een belangrijk onderdeel van de opleiding. Als vertrouwenspersoon dien je op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving, zodat je op een professionele en wettelijk conforme manier kunt handelen. Door deze kennis te verwerven, ben je in staat om medewerkers te voorzien van accurate informatie en hen te begeleiden bij het doorlopen van eventuele formele procedures.

Wie kan er vertrouwenspersoon worden?

Niet iedereen binnen een organisatie komt in aanmerking om vertrouwenspersoon te worden. Werkgevers en leidinggevenden zijn over het algemeen uitgesloten van het vervullen van de functie van vertrouwenspersoon, omdat er een mogelijke belangenconflict kan ontstaan tussen hun managementrol en de vertrouwenspositie die vereist is voor deze functie. Bovendien is het van belang om te voorkomen dat de rol van vertrouwenspersoon botst met andere functies die de persoon bekleedt. Het wordt daarom afgeraden om bijvoorbeeld HR-managers, juristen of medewerkers van de medezeggenschapsraad als vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wat doe je als vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenspersoon intern of extern vervul je een belangrijke rol binnen de organisatie door een vertrouwelijke omgeving te bieden voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag of integriteitskwesties op de werkvloer. Jouw primaire doel is om een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving te creëren waarin medewerkers vrijelijk hun zorgen kunnen delen en waar nodig advies en begeleiding kunnen ontvangen. Dit betekent dat je luistert naar de verhalen en ervaringen van medewerkers die bij je komen met hun zorgen en klachten, terwijl je een empathisch oor biedt en een veilige ruimte waarin medewerkers zich gehoord en gesteund voelen. Je verstrekt informatie en advies over mogelijke stappen die medewerkers kunnen nemen om hun situatie aan te pakken, inclusief doorverwijzing naar andere ondersteuningsbronnen indien nodig. Daarnaast begeleid je medewerkers bij het formuleren van hun klacht en het indienen ervan volgens de geldende procedures binnen de organisatie.


Wanneer ben je een goede vertrouwenspersoon?

Idealiter wordt een vertrouwenspersoon gekozen uit medewerkers die geen directe betrokkenheid hebben bij het dagelijkse management van de organisatie. Personen die bekend staan om hun integriteit, empathie en communicatieve vaardigheden zijn vaak geschikte kandidaten voor deze rol.

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een veilige en vertrouwelijke omgeving te kunnen bieden voor medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij het bespreken van gevoelige kwesties op de werkvloer. Een goede vertrouwenspersoon is in staat om een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren, waarin medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen en problemen te delen. Als je vertrouwenspersoon wil worden, is het daarnaast van belang dat je over sterke luister- en communicatievaardigheden beschikt. Je moet in staat zijn om oprecht te luisteren naar de verhalen en ervaringen van medewerkers, zonder oordeel of vooroordeel. Een goede vertrouwenspersoon handelt te allen tijde integer en respectvol, en neemt de vertrouwelijkheid van de gesprekken uiterst serieus.

Kiezen voor een externe vertrouwenspersoon

Organisaties staan voor de beslissing om al dan niet te kiezen voor een externe vertrouwenspersoon, zoals Eckcellent. Een externe vertrouwenspersoon inhuren kan diverse voordelen met zich meebrengen. Een van de belangrijkste voordelen van het kiezen voor een externe vertrouwenspersoon is de objectiviteit en onafhankelijkheid die zij kunnen bieden. Externe vertrouwenspersonen zijn niet direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie, waardoor zij een neutrale en onpartijdige positie kunnen innemen bij het behandelen van meldingen en klachten. Daarnaast beschikken externe vertrouwenspersonen over expertise en ervaring op het gebied van integriteitskwesties en conflictbemiddeling. Zij kunnen putten uit een brede kennis en professionele vaardigheden om medewerkers effectief te ondersteunen en te begeleiden bij het bespreken en oplossen van hun problemen.

Eckcellent biedt professionele en ervaren LVV-gecertificeerde vertrouwenspersonen die organisaties kunnen ondersteunen bij het bevorderen van een veilige en respectvolle werkomgeving. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het