Menu

Wanneer is er sprake van pesten op het werk?

Pesten op het werk verwijst naar alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, uitgevoerd door een of meerdere werknemers tegen een collega of een groep collega's. Dit gedrag is vaak doelbewust en herhaaldelijk, waardoor de slachtoffers zich niet kunnen verdedigen. Pesten op het werk hangt sterk samen met leiderschap en de cultuur binnen een organisatie. Een werkplek waar respect en open communicatie worden aangemoedigd, zal minder vatbaar zijn voor pestgedrag. Daarom is het cruciaal voor werkgevers om de risicofactoren die bijdragen aan een onveilige werkomgeving te identificeren en te verminderen. Door proactief op te treden en een gezonde werkcultuur te bevorderen, kunnen organisaties effectief pesten op het werk tegengaan en een veilige, ondersteunende omgeving voor alle medewerkers creëren.

Waarom kiezen voor Eckcellent?

Voorkom escalatie
Voorkom escalatie

Veel conflicten kunnen professioneel worden opgelost, voordat deze tot een kritisch niveau escaleren.

Voorkom verzuim & verloop
Voorkom verzuim & verloop

De voornaamste reden voor verloop van medewerkers is te wijten aan een ongezond werkklimaat.

Kostenbesparend
Kostenbesparend

Met een vertrouwenspersoon bescherm je alle werknemers voor een vast tarief per jaar.

Beschikbaarheid gegarandeerd
Beschikbaarheid gegarandeerd

Wij staan altijd voor je medewerkers klaar en kunnen altijd binnen één dag aan contact voldoen.

Lopend door gebouw Conversatie met klant

Verschillende vormen van pesten op de werkvloer

Er zijn veel verschillende vormen van pesten op de werkvloer, elk met zijn eigen schadelijke effecten op de betrokken medewerkers en de organisatie als geheel. Enkele veelvoorkomende vormen van pesten op de werkvloer zijn:

  • Verbaal geweld: Dit omvat schelden, beledigen, vernederen en schreeuwen. Dergelijk gedrag kan de zelfwaardering van medewerkers ernstig aantasten en een sfeer van angst creëren.
  • Sociale isolatie: Slachtoffers worden bewust buitengesloten van sociale interacties, vergaderingen en informele bijeenkomsten. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en vervreemding op de werkplek.
  • Roddelen en verspreiden van geruchten: Het verspreiden van onwaarheden en negatieve verhalen over een collega kan hun reputatie beschadigen en het vertrouwen binnen het team ondermijnen.
  • Fysieke intimidatie: Hoewel minder vaak voorkomend, kan fysieke intimidatie variëren van bedreigende houdingen en gebaren tot daadwerkelijk fysiek geweld. Dit is een extreme vorm van pesten die onmiddellijke interventie vereist.
  • Werk gerelateerd pesten: Dit omvat het constant bekritiseren van het werk van een collega, het onredelijk toewijzen van lastige of onmogelijke taken, en het opzettelijk saboteren van iemand zijn of haar werkprestaties.

Maatregelen tegen pesten op het werk 

Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten op het werk, vereist een gecoördineerde aanpak en betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie. Een van de belangrijkste stappen is het bevorderen van integriteit op de werkvloer. Een cultuur van integriteit legt de basis voor respectvolle en ethische interacties tussen medewerkers. Door duidelijke normen en waarden te communiceren en leiderschap te tonen dat integer gedrag waardeert en beloont, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin pesten minder kans krijgt om te gedijen.

Daarnaast is het implementeren van een anti-pestbeleid essentieel. Dit beleid moet duidelijk definiëren wat pesten is, de consequenties ervan benadrukken en een duidelijk proces bieden voor het melden en onderzoeken van klachten. Een open en ondersteunende werkcultuur bevorderen is ook cruciaal. Ten slotte kan het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon een waardevolle toevoeging zijn om pesten op de werkvloer tegen te gaan binnen een organisatie.

Vertel me meer

Wat een vertrouwenspersoon kan doen

Als externe vertrouwenspersoon kunnen wij een cruciale rol aannemen in het aanpakken van pestgedrag op de werkvloer. We bieden een veilige en vertrouwelijke omgeving waar medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen te delen en pestgedrag te melden. Onze rol gaat echter verder dan alleen luisteren en adviseren. We kunnen ook met leidinggevenden in gesprek gaan om hen te helpen bij het signaleren van pestgedrag en hoe ze er effectief op kunnen anticiperen. Door samen te werken met het management, kunnen we bijdragen aan het creëren van een werkomgeving waarin pesten niet wordt getolereerd en waarin medewerkers zich gesteund voelen.

Daarnaast spelen we een rol in het weerbaar maken van medewerkers en hen te helpen begrijpen wat pestgedrag echt inhoudt. We voorzien medewerkers van de nodige vaardigheden en inzichten om pestgedrag te herkennen en er gepast op te reageren. Als externe vertrouwenspersoon staat Eckcellent klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag op de werkvloer en het bevorderen van een cultuur van respect en samenwerking.

Vrijblijvend contact opnemen

Contact Eckcellent

Direct in contact komen? Wij helpen je graag

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het